صفحه اصلي درباره ما تماس با ما
در

      همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه 22 تير ماه مصادف با 6 محرم 1446)      برنامه هاي ماه محرم مهديه تهران 1403

  منتخب محصولات فرهنگي

بیشتر...                            حدیث    درک از امام مهدي
از امام صادق (ع) منقول است كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند :
خوشا به حال كسى كه قائم اهل بيت مرا درك كند و به او اقتدا كند قبل از قيامش تابع ائمه هدايت باشد و از دشمنانشان بيزارى بجويد ايشان رفيقان من هستند و گراميترين افراد امت نزد من مى باشند . كمال الدين ـ شيخ صدوق ص 287
أچأڈأ­أ‹ أ‡أ’123 : امام صادق

 


        پايگاه هاي پيشنهادي

آيت الله دري نجف آبادي
نايب رييس هئيت امناء
 

حجت الاسلام و المسلمين
نوري شاهرودي
عضو هئيت امناء مهديه


مقالات

مهدويت

توقيعات

ظهور

غيبت

انتظار

زندگينامه

امام و بانوان

کتب

شعر

پرسش و پاسخ

ادعيه و زيارات

شفايافتگان

نامه اي به امام عج

مشاهدات

ديگر موضوعات

اخبار مهديه

         0پايگاه هاي ديگر


سایت مسجد مقدس جمکران

سايت فرهنگي تبيان

سايت سراج انديشه

سایت دکتر علی غضنفری

سايت فرهنگي شهيد آويني  


 

 


تاريخ خبر: پنجشنبه26/11/1391

مسابقه پيامکي نگين آفرينش شماره (6)

مهدي ياوران
ياران امام مهدي(ع) چه كسانياند و چه ويژگيهايي دارند؟
آيا ما ميتوانيم در زمرهي آنان قرار بگيريم؟
اهميت دانستن ويژگيهاي ياران امام مهدي(ع) به اين جهت است كه:
الف) آگاهي از اين ويژگيها، معياري است كه به كمك آن، ما ميتوانيم خود را محك زده و بدانيم كه آيا ما نيز در زمرهي ياران آن حضرت قرار داريم يا خير.
ب) يكي از مهمترين شرايط ظهور امام مهدي(ع) فراهم شدن ياران كارآمد است؛ با فهم اين ويژگيها و تلاش در مسير كسب آنها، ميتوانيم يكي از شرايط ظهور را ايجاد كرده و در نتيجه به روز پرشكوه ظهور نزديكتر شويم. بعضي از ويژگيهاي مهدي ياوران عبارت است از:

1. معرفت
اساسيترين ويژگي ياران امام مهدي(ع)، معرفت عميق نسبت به خداوند متعال است. اين معرفت آن چنان استوار است كه نه شبهات در آن خللي ايجاد ميكند و نه ترديدها و شكها در حريمش راه مييابد. امام علي(ع) ميفرمايد: «رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته و هم انصارالمهدي في آخرالزمان». ياران مهدي(ع) در آخرالزمان كساني هستند كه به خداوند آن چنان كه شايسته است، معرفت دارند».
2. ايمان و عمل صالح
ثمره معرفت به خداوند، ايمان به او و عمل صالح است. بنابر اين ياران امام مهدي(ع) زندگي مؤمنانهاي دارند و اخلاق و رفتارشان، شايسته و انساني است. براي اهميت اين دو ويژگي همين بس كه خداوند، وقتي ميخواهد كساني را كه در آخرالزمان حكومت عدل جهاني برپا ميدارند معرفي كند، ايمان و عمل صالح آنان را مطرح ميفرمايد: وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنّهم في الارض... «خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند وعده ميدهد كه قطعاً آنان را حكمرانان روي زمين خواهد كرد...».
3. عبادت (ذكر)
معرفت و ايمان ريشه دوانده در دل ياران امام مهدي(ع)، آنها را به خضوع در برابر حق تعالي و تلاش در مسير بندگي سوق ميدهد. امام صادق(ع) عبادت و راز و نياز ياران امام مهدي(ع) را اين گونه ترسيم فرموده است: «لهم في الليل اصوات كاصوات الثواكل حزناً من خشية الله»؛ «ياران مهدي(ع) در دل شب از خشيت خداوند نالههايي دارند، مانند نالههاي مادران پسر مرده».
پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: «مجدوّن في طاعة الله»؛ «آنان در طريق عبوديت اهل جدّيت و تلاشاند».
4. معرفت امام
ويژگي ديگر ياران امام مهدي(ع)، بينش عميق آنان نسبت به آن حضرت است. امام سجاد(ع) در اين خصوص فرموده: «... القائلين بامامته»؛ «آنان به امامت مهدي(ع) اعتقاد ]راسخ[ دارند». اين معرفت ژرف دو ثمره اساسي دارد: عشق ورزي به ساحت مقدس امام مهدي(ع) و اطاعت بي چون و چرا از او (محبت و اطاعت)
5. محبت
دلهاي ياران امام مهدي(ع) سرشار از محبت به آن حضرت است، به گونهاي كه در آوردگاه رزم، او را مانند نگيني در بر ميگيرند و جان خود را سپر بلايش ميكنند. امام صادق(ع) ميفرمايد: «يحفّون به و يقونه بانفسهم في الحرب»؛ «[ياران مهدي(ع)] در ميدان رزم گردش ميچرخند و با جان خود از او محافظت ميكنند».
6. اطاعت
مقدم داشتن خواست حضرت بر خواست خود، از ديگر شاخصههاي ياوران امام مهدي(ع) است. امام صادق(ع) در اين خصوص فرمودند: «هم اطوع له من الامة لسيدها»؛ «اطاعت آنان از مهدي(ع) از فرمانبرداري كنيز در برابر مولايش بيشتر است».
ياران امام در برابر قرائت آن حضرت، از خود قرائتي ندارند و هيچ گاه به بهانه نوانديشي و روشن بيني، از امام خود سبقت نميگيرند.
7. شهادت طلبي
از امام صادق(ع) روايت شده است: «... و يتمنون ان يقتلوا في سبيل الله»؛ «ياران مهدي(ع) آرزو ميكنند كه در راه خدا به شهادت برسند».
8. وسعت نگاه
قيام امام مهدي(ع) از نظر جغرافيايي، گستردهترين جنبشها است؛ چرا كه حكومت عدل آن حضرت جهاني بوده و همه زمين را در بر خواهد گرفت. براي پي ريزي حكومتي با اين وسعت و عظمت، ياران آن حضرت بايد ويژگيهاي مناسب با اين كار بزرگ را داشته باشند. اگر امام مهدي(ع) ميخواهد جهاني را به معنويت و رشد برساند، ياران حضرت نيز بايد ايدههايي بزرگ، نگاهي جهاني و طرح و برنامههايي فراگير داشته باشند.
9. جهاد و مقاومت
در مسير گسترش فضيلت و عدالت در پهنه گيتي، هدايت گريزان و عدالت ستيزان فراواني وجود دارند كه سدّ راه امام شده و در برابرش صف خواهند كشيد. بنابراين ياران و همراهان آن حضرت، اهل جهاد و مقاومت در راه خدا هستند.
امام علي(ع) در تفسير آيه 54 سوره مائده فرمود: «هم اصحاب القائم»؛ «آنان ياران قائماند».
10. شجاعت
اگر جهاد و مبارزه، جهاني و فراگير است، پس ياران امام مهدي(ع) شجاعت و جسارتي در خور و عزمهايي پولادين دارند. امام سجاد(ع) ميفرمايد: «جعلت قلوبهم كزبر الحديد» «دلهاي ياران مهدي(ع) مانند پارههاي آهن است».
11. ايثار
اين حركت گسترده، براي هدايت و سازندگي است. بنابراين ياران حضرت مهدي(ع) سختيها را به جان خريده و از خوشيها و لذتها چشم ميپوشند و با دستهاي مهربانشان، خوبيها و خوشيها را به ديگران هديه ميدهند؛ تا از اين رهگذر، قلبها را نرم كنند و رهيدگان را به دامان پر از مهر و محبت دين برگردانند.

12. بردباري
آنان در راه تحقّق آرمانهاي جهاني امام مهدي(ع)، مشكلات و مصايب فراواني را به جان ميخرند؛ ولي از سر اخلاص و تواضع، عمل خود را هيچ انگاشته و به جهت هجوم سختيها و تحمل مشقتها، بر خداوند منّت نميگذارند: «قوم... لم يمنّوا علي الله بالصبر»؛ «ياران مهدي(ع) كسانياند كه به جهت بردباريشان بر خداوند منّت نميگذارند».
13. يكدلي
از آنجايي كه هواها و خودخواهيها از ياران امام مهدي(ع) رخت بر بسته و به جاي آن، خداخواهي و خداپرستي نشسته است، آنان يك رنگ و يك دلاند: «قلوبهم مجتمعة». «ياران مهدي(ع) دلهايي متحد دارند».
14. استواري
توجه به وجود تأييدات الهي در حركت بزرگ حضرت ولي عصر(ع) تأثير شگرفي بر روان ياران آن حضرت دارد و ملامتها و سرزنشهاي كوته بينان و عافيتطلبان در عزمشان خللي ايجاد نميکند. امام علي(ع) در تفسير آيه يا آيه 54 سوره مائده فرمود: «هم اصحاب القائم»؛ «آنان ياران امام قائم(ع) هستند».
15. ستم ستيزي
ظلم ستيزي از جمله آرمانهاي حضرت و كساني خواهند توانست همراه او براي قطع ريشههاي ستم و بيعدالتي گام بردارند و در اين مسير استوار بمانند كه خود نيز از ظلم، گريزان باشند و خويشتن را از جور و ستم پيراسته سازند. در دعاي ندبه آمده است: «اين المعدّ لقطع دابر الظلمه»؛ «كجا است مهيا شده براي ريشه كن نمودن نسل ستمگران».
16. احياي سنن
از ديگر رسالتهاي حضرت مهدي(ع)، احياي فريضهها و سنتهاي الهي است؛ ياران او نيز نسبت به اين امر، بايد اهتمام كامل داشته باشند:
«اين المدّخر لتجديد الفرائض و السنن»؛ «كجاست، آن ذخيرهاي كه فريضهها و سنتها را احيا ميكند؟»
17. احياي قرآن
آن حضرت قرآن را از غربت به در ميآورد و گردهاي نشسته بر رُخش را ميزدايد. ياران او نيز نه تنها اهل قرائت قرآناند؛ بلكه آن را در اعماق جانشان جريان بخشيده و با آن زندگي ميكنند: امام علي(ع) ميفرمايد: «يجلي بالتنزيل بصائرهم و يرمي بالتفسير في مسامعهم»؛ «با قرآن ديدگانشان نوراني ميشود و تفسير آن در گوش جانشان جا ميگيرد».
«أين المؤمّل لاحياء الكتاب وحدوده»؛ «كجاست آن كه آرزو ميرود قرآن و حدودش را زنده كند».
18. عصيان ستيزي
ياران حضرت حقيقتاً از آلودگيهاي مختلف پاك هستند. آنها با قول و عمل خويش، با بديها مبارزه ميكنند. امر به معروف و نهي از منكر، يكي از ويژگيهاست كه قرآن براي مؤمنان واقعي بر شمرده است.
«اين مبيد أهل الفسوق و الطغيان و العصيان»؛ «كجاست آن بنيان كن اصحاب فسق و عصيان و طغيان؟»
19. عزتمندي
آن حضرت ميآيد تا عزت واقعي مؤمنان را در ظاهر، نمايان سازد و بي مايگي و بي پايگي برتري ظاهري جبهه طاغوت را برملا كند. كساني خواهند توانست با او در پيمودن اين مسير همراه و هم گام باشند كه به عزت واقعي پارسايان، با تمام وجود اعتقاد داشته باشند و باطل را ذليل و زبون بدانند: «أين معزّالاولياء و مذلّ الأعداء»؛ كجاست عزت بخش دوستان و خواركننده دشمنان؟»

بشارتها
جوانان از فطرتهايي پاك و بي آلايش برخوردار بوده و تعلّقات و وابستگيها، در اعماق جانشان ريشه ندوانده است از اين رو بيشترين ياران آن حضرت را تشكيل خواهند داد؛ البته جوان بودن ياران امام لطمهاي به جايگاه پيران با ايمان نزده و بر عدم همراهي ايشان گواهي نميدهد.
بر اساس برخي روايات، بانوان نيز در ميان اصحاب ويژه آن حضرت، حضور چشم گيري دارند و اين نويد شوق انگيز و شعف آوري براي تمامي بانوان مهدي ياور است تا كمر همت بسته و براي پيوستن بر اين جمع پربركت تمام توان خود را به كار گيرند: امام باقر(ع) ميفرمايد: «يجيء - والله- ثلاث مأة و بضعة عشر رجلاً فيهم خمسون أمرأةً يجتمعون بمكة؛ علي غير ميعاد»؛ «به خدا سوگند سيصد و چند نفر كه پنجاه تن از بانوان نيز در ميانشان حضور دارند، بدون هيچ قرار قبلي، در مكّه گرد هم جمع خواهند شد».
پس ياوران مهدي(ع) به حق، از صفاتي عالي و كمالاتي والا برخوردارند و پيوستن به اين مجموعه با فضيلت، براي همگان امكان پذير است؛ زيرا دليل معتبري در دست نداريم كه ياران امام مهدي(ع) افرادي معين- با نام و مشخصات خاص- هستند بنابراين هر كس ميتواند با طرح اين احتمال كه شايد من يكي از ياران ويژه حضرت مهدي(ع) باشم، انگيزههاي دروني خود را تقويت كند و با تلاش فراوان، به جرگه ياران ويژه حضرت نائل آيد. از طرفي اگر همت پيوستن به جمع ياران ويژه حضرت را نداشته باشيم؛ ميتوانيم جزو خيل عظيم همراهان حضرت و لشگر همگاني آن عزيز قرار گيريم.
آري بايد بكوشيم تا جايي كه ممكن است در اين مسير گام برداريم و البته نبايد نااميد بود چرا كه هر كس به مقدار توان و تلاش خويش درجاتي از ياران امام را خواهد داشت.

سؤالات
الف) جملهي: «مجدوّن في طاعة الله» نشانهي کدام خصوصيت ياران مهدي موعود(عج) است؟
1- شهادت طلبي
2- شجاعت
3- عبادت خداوند

ب) اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه، اين را نيز از ويژگيهاي ياران حضرت ميدانند: «قوم... لم يمنّوا علي الله بالصبر»؛ يعني ............
1- گروهي که بر خدا به خاطر صبرشان منت نميگزارند.
2- گروهي که منت گزار نيستند و صبورند.
3- گروهي که خداي منان را ميپرستند و به خاطر او صبر ميکنند..

ج) اين فراز دعاي زيباي ندبه:«اين المعدّ لقطع دابر الظلمه!»: به کدام ويژگي مهدي ياوران اشاره ميکند؟
1- ستم ستيزي.
2- خشن بودن ياران.
3- زنده کردن قرآن.

د) امام مهدي(عليه السّلام) زنده کنندهي قرآن است؛ يعني...... ؟
1- قرآن جديد ميآورد.
2- به احکام آن عمل ميکند و آن را وارد زندگي بشريت ميکند.
3- قرآن را کمي تغيير ميدهند.

جهت شرکت در مسابقه پيامکي ، پاسخ سوالات را مانند مثال زير به شماره پيامک مهديه تهران 10001214 ارسال نماييد .
عدد اول شماره بروشور : 6
عدد دوم کد شهرشما : 0351
عدد سوم گزينه هاي صحيح : 2313

مثال : 603512313 ( بدون فاصله)


         بنيانگذار مهديه تهران


حجت الاسلام والمسلمين شهيد حاج شيخ احمد کافي


         برنامه های ندبه و کمیل

دعاي کميل و ندبه تير ماه 1403


جدول کامل برنامه ها...

         واريز آنلاين به حساب مهديه

         گالري صوتي

مرثيه سرايي و سينه زني شب پنجم محرم 1403/4/20

سخنراني شب پنجم محرم 1403/4/20

زيارت عاشورا شب پنجم محرم 1403/4/20
بيشتر...

         مجلات


         ارتباط با ما

درباره ما

 نام
 Email
متن
 

         اشتراک

 نام
 Email