صفحه اصلي درباره ما تماس با ما
در

      مراسم قرائت دعاي روز عرفه ( يکشنبه 27 خرداد ماه )

  منتخب محصولات فرهنگي

بیشتر...                            حدیث    درک از امام مهدي
از امام صادق (ع) منقول است كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند :
خوشا به حال كسى كه قائم اهل بيت مرا درك كند و به او اقتدا كند قبل از قيامش تابع ائمه هدايت باشد و از دشمنانشان بيزارى بجويد ايشان رفيقان من هستند و گراميترين افراد امت نزد من مى باشند . كمال الدين ـ شيخ صدوق ص 287
أچأڈأ­أ‹ أ‡أ’123 : امام صادق

 


        پايگاه هاي پيشنهادي

آيت الله دري نجف آبادي
نايب رييس هئيت امناء
 

حجت الاسلام و المسلمين
نوري شاهرودي
عضو هئيت امناء مهديه


مقالات

مهدويت

توقيعات

ظهور

غيبت

انتظار

زندگينامه

امام و بانوان

کتب

شعر

پرسش و پاسخ

ادعيه و زيارات

شفايافتگان

نامه اي به امام عج

مشاهدات

ديگر موضوعات

اخبار مهديه

         0پايگاه هاي ديگر


سایت مسجد مقدس جمکران

سايت فرهنگي تبيان

سايت سراج انديشه

سایت دکتر علی غضنفری

سايت فرهنگي شهيد آويني  


 

 


تاريخ خبر: شنبه28/8/1384

آسايش در زمان غيبت

بدي ها مانند ديوي دودمنش پنجه در گلبي ترديد هرانسان آزاده اي از مشكلاتي كه گريبان بشريت را گرفته، آزرده خاطر است. زشتي ها و وي انسانيت انداخته و بي رحمانه راه نفس كشيدن را بر انسان بسته است. انسان هاي وارسته و دلسوخته از اين همه هرزگي و تباهي، كه روز به روز فراگيرتر مي گردد، سخت پريشان خاطر و افسرده اند.
سرپيچي از فرمان خداوند، غرق شدن در منجلاب گناه، نداشتن نيت و انديشه هاي پاك، عدم شناخت و رعايت حريم و حرمت خدا، گمراهي و ناپايداري در دين آيين، ياوه سرائي، دروغ گويي، عادت به سخنان زشت و ناهنجار، ماندن در جهل و ناداني، خوردن غذاهاي حرام و شبهه ناك، رواداشتن ظلم و ستم نسبت به ديگران، دزدي و به يغما بردن دارايي هاي مردم و ملت ها، چشم هاي آلوده و ديدن صحنه هاي مملو از جنايت و فساد، گوش سپردن به نغمه هاي شيطاني و شنيدن غيبت و تهمت و دروغ، سكوت دانشمندان و خودداري ايشان از پند و اندرز دادن به ديگران، ميل و رغبت دانشمندان به دنيا، تنبلي و بي رغبتي دانشجويان و دانش آموزان در كسب علم و معرفت، بي توجهي توده مردم در شنيدن نصيحت و موعظه و عدم پيروي از راه درست دين داري، واگيري بيماري هاي روحي و جسمي، فزوني مرگ هاي بي توبه و بي آمرزش، سبك سري پيران و سالخوردگان، خودسري و سركشي جوانان، بي عفتي زنان، تكبر و گردن فرازي اغنيا و بخيلي ثروتمندان، بي صبري و فزون طلبي فقيران و ... مسائل و مشكلات عمده اي است كه در سرتاسر جهان شاهد آن هستيم.
ما اينك در دوران دشوار و پرمحنت غيبت امام زمان عليه السلام به سر مي بريم. بي ترديد همه ما دوست داريم بدانيم در اين روزگار آشفته چه كنيم تا قلب نازنين امام زمان (ع) را راضي كنيم و ظهور آن عزيز را پيش بيندازيم.
شما دوستداران و منتظران راستين امام زمان (ع ) كه در بزرگداشت نام و ياد حضرت مهدي (ع ) آرام و قرار نداريد، از نابسامانيها رنج مي بريد و بهترين بستر و زمينه سازي براي شتاب در ظهور امام زمان (ع ) را تربيت انسان هاي صالح و وارسته مي دانيد و مهم ترين عوامل بازدارنده در فرج حضرت مهدي را همان اموري مي شماريد كه پيش تر، از آن ها ياد شد، بايد با تمام توان كوشيد تا تباهي ها و زشتي ها از جوامع بشري رخت بربندد.
راه هاي روشني براي رسيدن به اين هدف والا پيش روي ماست . راه هايي كه آن بزرگوار و پدران گرامي ايشان پيش روي ما نهاده اند.
يكي از بهترين رهنمودهاي حضرت ولي عصر(ع) دعاي زيبائي است كه از آن حضرت نقل شده است. مضامين عميق و معاني ژرف آن دعا، هم به بخشي از مهم ترين مشكلاتي كه جامعه بشري و به خصوص جوامع مسلمان با آن ها روبرو هستند، اشاره مي كند و هم راه حل آنها را بيان مي دارد. شما ياران به يقين مي خواهيد در دوراني كه وضعش را خوب مي دانيد از آفات و آسيب هاي خانمانسوز در امان باشيد پس خود را در پناه امام زمانتان قرار دهيد و اين دعا را همراه با آن عزيز زمزمه كنيد:
اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بُعدَ المعصية و صدق النية و عرفان الحرمه.
بارالها! به ما توفيق بده تا ترا اطاعت كنيم و از گناهان دوري گزينيم و نيت و انديشه پاك و صادق داشته باشيم و حرمت ترا پاس بداريم.
و اكرمنا بالهدي و الاستقامه و سددالسنتنا بالصواب و الحكمة.
ما را با هدايت و استقامت در راه دين و آئين گرامي بدار و زبانمان را با سخنان سنجيده و حكمت آميز استوار فرما.
و املا قلوبنا بالعلم و المعرفة
دلهاي ما را از دانش و معرفت پر كن.
و طهر بطوننا من الحرام و الشبهة.
و شكم هاي ما را از غذاهاي حرام و شبهه ناك پاك بگردان.
و اكفف ايدينا عن الظلم و السرقة.
دستان ما را از ظلم و ستم و سرقت باز بدار.
و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخيانة
و چشمان ما را از خيانت و هرزگي حفظ فرما.
و اسدد اسماعنا عن اللغو و الغيبة.
و گوشهاي ما را از شنيدن سخنان لغو و بيهوده و غيبت، بربند.
و تفضل علي علمائنا بالزهد والنصيحة.
خدايا! بر دانشمندان ما زهد و خيرخواهي تفضل فرما.
و علي المتعلمين بالجهد و الرغبة.
بارالها! به دانشجويان، تلاش و رغبت كرامت كن.
و علي المستمعين بالاتباع و الموعظة.
خداوند! به شنوندگان، پيروي و پندپذيري عطا كن.
و علي مرضي المسلمين بالشفاء و الراحة.
خدايا! به مريضان مسلمان، شفا و آسودگي.
و علي موتاهم بالرافة و الرحمة.
و بر مردگان ايشان، رافت و رحمت مرحمت فرما.
و علي مشايخنا بالوقار و السكينة.
بارالها! به سالخوردگان ما، وقار وسنگيني.
و علي الشباب بالانابه و التوبة.
و به جوانان، توبه و بازگشت از گناه.
و علي النساء بالحياء و العفة.
و به زنان، حيا و پاكدامني عطا فرما.
و علي الاغنيا بالتواضع و السعة.
خداوندا! به ثروتمندان ، فروتني وبخشندگي.
و علي الفقراء بالصبر و القناعة.
و بر فقيران، صبر و قناعت كرامت كن.
و علي الغزاة بالنصر و الغلبة .
بارالها! به جنگجويان ، پيروزي و نصرت.
و علي الاسراء بالخلاص و الراحة.
و به اسيران، آزادي و آسودگي عطا بفرما.
و علي الامرا بالعدل و الشفقة.
بارخدايا! به اميران، عدل و دلسوزي.
و علي الرعية بالانصاف و حسن السيره.
و به رعيت، انصاف و خوش رفتاري ارزاني فرما.
و بارك للحجاج و الزوار في الزاد و النفقة.
خدايا! بر توشه و نفقه حاجيان و زيارت كنندگان بيفزاي.
و اقض ما اوجبت علهيم من الحج و العمرة.
بارالها! هر آن چه از حج و عمره بر حاجيان و زائران واجب فرموده اي، به انجام رسان.
بفضلك و رحمتك يا ارحم الراحمين
اي مهربان ترين مهربانان! تمامي اين درخواستها و دعاها را به فضل و رحمت خويش اجابت فرما

         بنيانگذار مهديه تهران


حجت الاسلام والمسلمين شهيد حاج شيخ احمد کافي


         برنامه های ندبه و کمیل

دعاي کميل و ندبه خرداد ماه 1403


جدول کامل برنامه ها...

         واريز آنلاين به حساب مهديه

         گالري صوتي

قرائت دعاي ندبه 1403/3/18

سخنراني دعاي ندبه 1403/3/18

قرائت دعاي کميل 1403/4/17
بيشتر...

         مجلات


         ارتباط با ما

درباره ما

 نام
 Email
متن
 

         اشتراک

 نام
 Email